Nauka i tehnologija su naše živote izmenile iz korena. Naročito u vreme pandemije, koja već skoro dve godine pravi promene širom sveta, pitanja simptoma koji su vezani za poverenje u nauku i razvoj bio-tehnologije predstavljaju nove izazove.

Pored toga, diskurs nauke takođe je jedan od glavnih okidača simptomatologije 21. veka. Asistirana reprodukcija danas otvara nova pitanja roditeljstva. Internet kao nova figura velikog Drugog uspostavlja nove oblike užitka, ljubavnih odnosa, znanja i razumevanja sebe.

Osim toga, efekti nauke ključni su za društveno-političko polje. Da li je paranoja u svetu kontrole delirij ili realnost? Kakve su posledice industrijalizacije za simptome na radnom mestu? Kako danas dejstvuju politike ukidanja subjektivnosti? Gde su horizonti tržišta psihofarmaka i gde počinje singularna reč koju možemo da čujemo u psihoanalizi?

Celogodišnji seminar fundamentalnim ostvrtom na istoriju odnosa psihoanalize i nauke u fokus postavlja simptome u ‘tehno-doba’. Putem pregleda temeljnih koncepata, od Frojdovog scijentizma do Lakanovih ekskurza u polje formalizacije, predstaviće pitanje nauke kao jedno od magistralnih psihoanalitičkih tema. U jezgri seminara je pitanje – kako u svetu koji teži ka univerzalizaciji sačuvati singularnost, koja u usponima i padovima kulture obeležava senzibilnost onoga što znači biti subjekt nesvesnog?

 

Brošura SRBIJA

Prijavni formular SRBIJA

Novi simptomi u tehno doba [SRBIJA]

 

Brošura BOSNA I HERCEGOVINA

Prijavni formular BOSNA I HERCEGOVINA

Novi simptomi u tehno doba [BOSNA I HERCEGOVINA]

 

Brošura HRVATSKA

Prijavni formular HRVATSKA

Novi simptomi u tehno doba [HRVATSKA]

 

Brošura MAKEDONIJA

Prijavni formular MAKEDONIJA

Нови симптоми во техно-ерата [MAKEDONIJA]