PSIHOANALITIČKI SEMINAR 2021/22

 

Kad: novembar 2021. – jun 2022. (zimski i letni semestar)

Gde: onlajn – ZOOM

 

Nauka i tehnologija su naše živote izmenile iz korena. Naročito u vreme pandemije, koja već skoro dve godine pravi promene širom sveta, pitanja simptoma koji su vezani za poverenje u nauku i razvoj bio-tehnologije predstavljaju nove izazove.

Pored toga, diskurs nauke takođe je jedan od glavnih okidača simptomatologije 21. veka. Asistirana reprodukcija danas otvara nova pitanja roditeljstva. Internet kao nova figura velikog Drugog uspostavlja nove oblike užitka, ljubavnih odnosa, znanja i razumevanja sebe.

Osim toga, efekti nauke ključni su za društveno-političko polje. Da li je paranoja u svetu kontrole delirij ili realnost? Kakve su posledice industrijalizacije za simptome na radnom mestu? Kako danas dejstvuju politike ukidanja subjektivnosti? Gde su horizonti tržišta psihofarmaka i gde počinje singularna reč koju možemo da čujemo u psihoanalizi?

Celogodišnji seminar fundamentalnim ostvrtom na istoriju odnosa psihoanalize i nauke u fokus postavlja simptome u ‘tehno-doba’. Putem pregleda temeljnih koncepata, od Frojdovog scijentizma do Lakanovih ekskurza u polje formalizacije, predstaviće pitanje nauke kao jedno od magistralnih psihoanalitičkih tema. U jezgri seminara je pitanje – kako u svetu koji teži ka univerzalizaciji sačuvati singularnost, koja u usponima i padovima kulture obeležava senzibilnost onoga što znači biti subjekt nesvesnog?

 

Seminar se sastoji od teorije psihoanalize, primenjene psihoanalize i predstavljanja kliničkih slučaja.

 

TEORIJA:

 • Odnos psihoanalize, neuronauke, kognitivizma i naučne psihologije
 • Nauka i politička moć: transhumanizam i savremeni biologicizam
 • Istorijski pregled, od Frojdovog scijentizma do Lakanove matematičke formalizacije
 • Da li je moguća nauka o nesvesnom? – Glavna epistemološka pitanja kliničkih oblas­ti danas
 • Subjekt psihoanalize je subjekt nauke
 • Znatiželja u tipovima društvene veze
 • Nauka u logici celog i ne-celog: pozitivizam, kvantna fizika i mesto subjekta
 • Religija u svetu nauke
 • Bioetika vs. etika realnog
 • Realno u 21. veku – Nauka između smisla i besmisla

 

PRIMENJENA PSIHOANALIZA I PREDSTAVLJANJE KLINIČKIH SLUČAJA:

 • Asistirana reprodukcija – majčinstvo, očinstvo i rođenje u perspektivi veštačke oplodnje
 • Užitak virtuelnosti (seksualnost, pornografija i upoznavanje putem aplikacija)
 • Fenomen ‘selfie’ i predstavljanje životnog stila na društvenim mrežama
 • Simptomi na tržištu psihofarmakologije
 • Psihosomatske bolesti na radnom mestu – posledice tehnologije i industrijalizacija
 • Pandemija i ne/poverenje u nauku: panika, anksioznost, paranoja, strah i rizik
 • Onlajn psihoanaliza – kako na klinički proces utiču onlajn seanse?

 

Glavni orijentiri seminara: želja, nesvesno, seksualnost, simptom, subjekt, ideologija

 

SEMINAR JE NAMENJEN:

 • Stručnjacima u oblasti kliničkog rada koji traže usavršavanje svoje prakse (psiholozi, psihoterapeuti, psihijatri, socijalni radnici, pedagozi…)
 • Akademicima koji traže unapređenje kritičkog mišljenja i istraživačkog rada (društvene i prirodne nauke)
 • Studentima u procesu psihoanalitičke formacije
 • Svima koje interesuje tema seminara

 

Prijem na seminar odobren je na osnovu motivacionog pisma i preliminarnog intervjua.

Prethodno znanje nije neophodno jer su teme predstavljene na sistematičan način, koji se dotiče pitanja svakog učesnika/učesnice.

 

ROK ZA PRIJAVU: 30.oktobar 2021

 

CENA:

 • 800 EUR
 • 20% popust za prijave do 20. oktobra: 640 EUR
 • Za učesnike i učesnice prethodnih seminara iz studijske godine 2020/21 ili 2019/20: 520 EUR

Mogućnost plaćanja na 5 mesečnih rata.

 

Uplata:

 • Visa, Maestro, Master Card, American Express, UnionPay
 • PayPal
 • Uplata na trans. račun: Slovenačko društvo za lakanovsku psihoanalizu