Paranoja – bolest totaliteta

Kad: subota, 8. Maj 2021. godine, 15h-17h
Gde: Zoom
Predavač: dr. Nina Krajnik
Seminar će se sa osvrtom na prethodna predavanja o psihozi i Lakanovoj matematičkoj formalizaciji, usredsrediti na psihoanalitičku obradu paranoje. Polazeći od pitanja poverenja, sigurnosti i logike celog, koju je Lakan razvio putem formula seksuacija, ispostaviće funkciju Velikog Drugog u paranojičnom delirijumu.
Paranoja je manifest odbacivanja rascepa i nesvesnog, sa čime funkcija Velikog Drugog i imaginarija vlastitog Ja, dobijaju fantazmatski totalitet. Rezultat toga je paranoik kao subjekt koji je uvek nevin, jer sve uzroke stavlja na stranu Drugog. Sa time se rasterećuje ambivalencije što uspostavlja isključenje realnosti, nepoverenje u Drugog i nastup delirične sigurnosti. Obećanje, zavet, dogovor, odanost, lojalnost, privrženost ili pakt, kao znak verovanja u Drugog povezani su sa svojim označiteljskim suprotnostima. A sa time sa potencijalnom mogućnošću preokreta. To uvodi od apsolutnog verovanja u Drugog (znak nevrotičkog subjekta koji autoritet ne crpi iz sebe) do odbacivanja Drugog (čime paranoik postane ”Gospodar značenja” i onemogućuje dijalektiku, koja je vlastita poverenju).
Zbog toga je Lakan paranoju nazvao  ”ludost verovanja u celinu vlastitog Ja”, drugim rečima ”bolest totaliteta.”
Prezentacija kliničkih slučajeva će demonstrirati paranoju na primeru jednih od najznačajnijih naučnika i matematičara u istoriji (Gedel, Kantor, Rasel, Turing, Frege, Neš) i njihovu produkciju znanja kao pokušaj maskiranja nemogućnosti komplementarnosti.
TEME:
o Poništenje vlastitog manjka i kastracije u paranoji
o Lakan: ”Znanje kao takvo je paranojično”: Odtuđenje u produkciji znanja i zamke iluzornog samoprepoznavanja, kontrole i gospostva
o Fantazam slobode u paranoji kao odgovor na zarobljenost Velikom Drugom (Zakon, kaprica)
o Generalizovana paranoja, politika i ideologija: Kako je moguće o Drugome nešto znati ‘a priori’?

Popunjen prijavni obrazac pošaljete putem e-maila na info@sdzlp.si ili redovnom poštom na adresu Berčičeva 3, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija.

PRIJAVNI FORMULAR – Seminar 2020-21

Uplata se može izvršiti na račun Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu ili putem PayPal (SI56610000012723255, Delavska hranilnica D.D Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana).

 

 

2023-03-10T11:57:56+01:00
Go to Top