Paranoja – bolest totaliteta

Kad: subota, 8. Maj 2021. godine, 15h-17h
Gde: Zoom
Seminar će se sa osvrtom na prethodna predavanja o psihozi i Lakanovoj matematičkoj formalizaciji, usredsrediti na psihoanalitičku obradu paranoje. Polazeći od pitanja poverenja, sigurnosti i logike celog, koju je Lakan razvio putem formula seksuacija, ispostaviće funkciju Drugog u paranojičnom delirijumu.
Paranoja je manifest odbacivanja rascepa i nesvesnog, sa čime funkcija Drugog i imaginarija Ja, dobijaju fantazmatski totalitet. To znači, da je paranoik subjekt koji je uvek nevin, jer sve uzroke stavlja na stranu Drugog. Sa time se rasterećuje mogućnosti ambivalencije i na osnovu logičkog modaliteta celog, uspostavlja deliričnu sigurnost. Zbog toga je Lakan paranoju nazvao ”bolest Drugog bez rascepa” i ”ludost verovanja u celinu vlastitog Ja”, odnosno bolest totaliteta.
TEME:
o ”Ja” je ”Drugi”: paranoja kao ličnost
o Delirično poništenje manjka u paranoji
o Fantazme omnipotencije: Od nepoverenja u Drugog ka sigurnosti vlastitog Ja
o Generalizovana paranoja, znanje i ideologija: Kako je moguće o Drugome nešto znati ‘a priori’?
o Psihoanaliza i usmerena paranoja
PRIJAVE: 

Popunjen prijavni obrazac pošaljete putem e-maila na info@sdzlp.si ili redovnom poštom na adresu Berčičeva 3, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija.

PRIJAVNI FORMULAR – Seminar 2020-21

Uplata se može izvršiti na račun Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu ili putem PayPal (SI56610000012723255, Delavska hranilnica D.D Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana).

Mogućnost plaćanja na 5 mesečnih rata (bez kamate). 

CENA ZA CELOGODIŠNJI SEMINAR: 480 EUR

2021-05-17T11:06:15+02:00
Go to Top