Lakanova matematička formalizacija

Kad: subota, 17. April 2021. godine, 15h – 16h

Gde: Zoom

 

Kako prenositi nešto što možemo naučiti u singularnom iskustvu psihoanalize, a da bude prenosivo na sve? Na koji način se nostiti sa zapletima, koji u prenosu psihoanalitičkog znanja, proizvode govor? I na kakav način se može uhvatiti realno kao nemoguće?
Odgovore na ovo, Lakan je pronašao u zapisu, koji je nazvao ”matem” i koji odgovara mogućnosti integralne transmisije psihoanalitičkog znanja. Ako u govoru uvek ostaje neki višak, matem nastupa kao ”fiksacija” toga što putem realnog izbegava, da bi bilo (iz)govorljivo ili razumljivo na jednoznačan način. Iz tog razloga je kao jednu od disciplina psihoanalitičke Škole postavio matematičku logiku koja putem zapisa slova (a, A, $, S1, S2) materijalizuje psihoanalitičke koncepte.
Predavanje će, polazeći iz formalizovanih zapisa i shema, na kojima je Lakan razvio celo svoje učenje (formule označitelja, formula fantazme, shema L, graf želje, matrica četri diskurza..), ispostaviti ulogu matema u njegovom kasnom učenju, sa akcentom na formulama seksuacija. Na osnovu Lakanovih inspiracija u polju matematike i filozofije (Frege, Dekart i naročito Koarejevo čitanje Aristotela i Platona) će biti predstavljeno mesto psihoanalize u odnosu na nauku i Lakanova razlika u odnosu na Frojdov scientizam.
ORIJENTACIJA:
• Nepostojanje polnog odnosa
• Nužnost i kontingencija
• Realno u matematici i psihoanalizi
• Vlastito ime kao matem
• Da li je moguće kalkulisati sa užitkom?
 

PRIJAVE: 

Popunjen prijavni obrazac pošaljete putem e-maila na info@sdzlp.si ili redovnom poštom na adresu Berčičeva 3, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija.

PRIJAVNI FORMULAR – Seminar 2020-21

Uplata se može izvršiti na račun Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu ili putem PayPal (SI56610000012723255, Delavska hranilnica D.D Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana).

Mogućnost plaćanja na 5 mesečnih rata (bez kamate). 

CENA ZA CELOGODIŠNJI SEMINAR: 480 EUR

2021-04-16T21:57:05+02:00
Go to Top