Džojs – sintom

Kad: subota, 27. Mart, 15h-17h

Gde: Zoom

 

Predavanje će se fokusirati na kasno Lakanovo učenje i presudne tačke njegove reinvencije psihoanalize. U tom aspektu događaj nastavlja tri prethodna predavanja celogodišnjeg ciklusa Metamorfoze subjektivnosti, na kojima smo obradili teme Lakanove anti-filozofije (Decembar), topologije (Februar) i nesvesnog u psihozi (Mart).
Ovoga puta ćemo se usredsrediti na Seminar XXIII – Sintom, izveden u Parizu 1975/76. godine, kojeg je Lakan posvetio jednom od najvažnijih pisaca 20. veka – Džejmsu Džojsu.
Džojsov stil pisanja, koji se sastoji iz neologizama, igre rečima i označitelja natopljenih u užitku bez smisla, Lakanu je poslužio za to da ispostavi krucijalno pitanje: Gde su granice psihoanalize, odnosno granice psihoanalitičke interpretacije?
Ispostaviće se da je to užitak koji insistira u svojoj singularnosti i ne uspostavlja ni komunikaciju, ni mogućnost interpretacije. Ovaj zaokret sa sobom nosi seriju promena u psihoanalitičkoj praksi i njenim konceptima, počevši sa odlučujućom redefinicijom simptoma, koji izbegava mogućnost dešifrovanja i sa Džojsovom umetnošću postaje sintom.
TEME:
⚬ Razlika između simptoma i sintoma
⚬ Uloga pisanja i ego-korektor
⚬ Inserti iz Džojsove biografije
⚬ Duplo slušanje psihoanalitičara
⚬ Voditi psihoanalizu putem slova?
⚬ ”Biti jeretik na dobar način”

PRIJAVE: 

Popunjen prijavni obrazac pošaljete putem e-maila na info@sdzlp.si ili redovnom poštom na adresu Berčičeva 3, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija.

PRIJAVNI FORMULAR – Seminar 2020-21

Uplata se može izvršiti na račun Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu ili putem PayPal (SI56610000012723255, Delavska hranilnica D.D Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana).

Mogućnost plaćanja na 5 mesečnih rata (bez kamate). 

CENA ZA CELOGODIŠNJI SEMINAR: 480 EUR

2021-03-26T17:00:58+01:00
Go to Top