Kad: subota, 6. Mart 2021. godine, 15h-17h

Gde: Zoom

 

Šta je psihoza kao klinička kategorija? Šta ona znači kao simptom? Koji su aktuelni pristupi u psihijatrijskom i psihoanalitičkom radu? Koji su novi oblici psihoze u 21. veku i šta u procesu lečenja možemo razumeti, a šta ne?
Psihoza kao klinička kategorija, tradicionalno je bila u oblasti medicine ili psihijatrije. Njene manifestacije, za koje se čini da prevazilaze sve mogućnosti razumevanja smisla, su se takođe za Frojda nalazile na granici mogućnosti interpretacije formacija nesvesnog.
Ali ako je psihoanaliza sa Frojdom počela kao klinika neuroza, Lakan je otvorio psihoanalizu psihoza. Od njegovog doktorskog rada ”O paranoičkoj psihozi i njenim odnosima prema ličnosti” (1932) do aktuelne klinike takozvane ”obične psihoze” (fr. psychose ordinaire), lakanovska psihoanaliza otvara pitanja strukture psihotičara, koja su vezana za pitanja jezika.
Po Lakanovoj definiciji, jezik psihotičara osniva se na jeziku majčinskog užitka, koji ne uspostavlja granice u obliku očinske metafore i Zakona. To od psihotičara pravi ‘mučenika užitka jezika”, koji se penje van svih ograničenja smisla. Ovo simboličko neograničenje, izvor je svih znakova psihoze, koji nisu biološke prirode, nego su vezani za neograničenost smisla.
Na osnovu toga Lakan je ispostavio, da je nesvesno u psihozi vezano za modus užitka kao neograničenog, što je drugo ime toga što je naglasio Frojd u svojoj definiciji, da je ”nesvesno u psihozi postavljeno pod otvorenim nebom.”
Seminar će na osnovu pregleda Lakanovog pristupa ka psihozi otvoriti sledeće teme:
⚬ Majčinski užitak jezika (fr. lalangue) u psihozi
⚬ Isključenje Imena-Oca (Nom-du-pere)
⚬ Nesvesno kao diskurs Drugog i nesvesno kao realno

 

PRIJAVE: 

Popunjen prijavni obrazac pošaljete putem e-maila na info@sdzlp.si ili redovnom poštom na adresu Berčičeva 3, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija.

PRIJAVNI FORMULAR – Seminar 2020-21

Uplata se može izvršiti na račun Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu ili putem PayPal (SI56610000012723255, Delavska hranilnica D.D Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana).

Mogućnost plaćanja na 5 mesečnih rata (bez kamate). 

CENA ZA CELOGODIŠNJI SEMINAR: 480 EUR