Kad: subota, 30. Januar 2021. godine, 15h-18h

Gde: Zoom

Predavači: mr Špela Jelenc i dr Nina Krajnik

 

”Kako biram svoj posao?” ”Čime želim da se bavim?” ”Ko sam ja po pitanju svog rada?” ”Da li radim to što želim?” ”Da li treba da menjam?”
Pitanja rada su u jezgru pitanja preseka između subjektivnosti i društvene veze. U tom odnosu rad može da zauzima brojne funkcije: funkciju sublimacije, ideala Ja, supstituta Imena Oca, identifikacije sa Drugim, faličnu funkciju (osečanja moći), funkciju invencije (kreacija novog pristupa ka realnom i društvenoj vezi)…
Ali po drugoj strani danas je u porastu dezorijentacija gde rad ne može podržati ni jedne od tih funkcija.
Seminar će polazeći od tih pitanja predstaviti lakanovski psihoanalitički pristup ka simptomima koji su povezani sa radom i patnjom na radnom mestu (”burnaut”, preopterećenje, neostvareni ideali, dileme u izboru profesije ili studija). Na osnovu predstavljanja troje kliničkih slučajeva iz aktuelne lakanovske prakse otvoriće sledeće teme:
⚬ Rad kao subjektivacija ili zahtev Drugog?
⚬ Lutanje (fr. errance) i nemogućnost izbora profesije
⚬ Lakanov koncept: S.K beau i ego korektor
⚬ Od viška vrednosti ka objektu uzroku želje
⚬ Označitelj ”rad” kao politički faktor
⚬ Rad psihoanalitičara
mr Špela Jelenc je lakanovska psihoanalitičarka i psihološkinja. Članica je Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu. Studirala je na odelenju za lakanovsku psihoanalizu na Univerzitetu Pariz VIII – Vincennes. Magistrirala je kliničku psihologiju i psihologiju rada na Univerzitetu Pariz VII – Diderot i na Institutu za psihologiju na Univerzitetu Pariz V – Descartes. Radila je kao psiholog psihoanalitičke orijentacije i savetnik za institucionalne promene u preduzečima. Njenu područje specijalizacije su simptomi patnje na radnom mestu. U 60. im godinama je u Parizu pohađala seminar Žaka Lakana i njegove prezentacije kliničkih slučajeva u psihiatrijskoj bolnici Sainte Anne.

PRIJAVE: 

Popunjen prijavni obrazac pošaljete putem e-maila na info@sdzlp.si ili redovnom poštom na adresu Berčičeva 3, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija.

PRIJAVNI FORMULAR – Seminar 2020-21

Uplata se može izvršiti na račun Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu ili putem PayPal (SI56610000012723255, Delavska hranilnica D.D Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana).

Mogućnost plaćanja na 5 mesečnih rata (bez kamate). 

CENA ZA CELOGODIŠNJI SEMINAR: 480 EUR