Seminar ciklusa Metamorfoze subjektivnosti 2020/21 

Kad: subota, 9. Januar 2021. godine, 15h-17h

Gde: Zoom

 

Histerija, kao jedna od odbrambenih neuroza, istorijski je povezana sa pitanjem odnosa između misli i tela i pitanjem pola. Sve od pokušaja klasične medicinske obrade, o kojoj govori njeno etimološko poreklo (grč. hystéra – materica, uterus) do njenog trivijalnog razumevanja u društveno-političkom smislu („histerično ponašanje“), histerija demonstrira enigmatične odnose između somatskog i simboličkog, a naročito enigmu ženskosti.

Ali histerija nije nikakav „ženski simptom“. Fundamentalni uticaj histeričnih pacijentkinja jeste bio presudan za Frojdovo otkriće nesvesnog i sa time za postignuće da se psihičko upisuje u fizičko. U tome je histerija „jezik tela“ – tela koje prevazilazi zakone anatomije, ukoliko ga obeležavaju bolovi, kojima medicina nije pronašla uzrok.

Ali sa Lakanom histerija ustupi u polje strukture, što znači da u pitanju nije samo telo nad kojim dominira nešto strano. Histerija je rascep kao takav, koji subjekta ćušne u klizanje po lancu označitelja gde se manifestuje kroz osećanja praznine (manjak biti), traženje i kritikovanje autoriteta (manjak Drugog), zavođenje (biti objekat želje Drugoga), beskonačno produkovanje znanja, obavezno razočarenje uz ostvarivanje želje („To nije to“), uživanje u nemogućnosti i deficitu, traganje za istinom koja bi bila još istinitija od prošle, itd.

Enigme tela, koje su obeležene sa čvorom označitelja, svoje nasleđe sa time pronalaze u enigmi postojanja: Da li sam muškarac ili žena? Da li sam sa obzirom na to da li sam muškarac ili žena sposoban/sposobna za prokreaciju? I na kraju: Šta je zapravo žena?, što je pitanje koje takođe obeležava ženskog, kao i muškog histerika.

 

Seminar će polazeći iz Lakanove obrade histerije otvoriti sledeće teme:

 

  • Histerička konverzija, anatomska fragmentacija i gubitak kontrole nad telom

  • Odbacivanje polne razlike, simetrizacija polova i moć uniseks fantazme

  • Diskurs histerika i društvena veza

  • Lakanov komentar kliničkog slučaja: traumatska histerija i fantazam muške trudnoće

 

 

The Arch of Hysteria (Louise Bourgeois)

 

 

PRIJAVE: 

Popunjen prijavni obrazac pošaljete putem e-maila na info@sdzlp.si ili redovnom poštom na adresu Berčičeva 3, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija.

PRIJAVNI FORMULAR – Seminar 2020-21

Uplata se može izvršiti na račun Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu ili putem PayPal (SI56610000012723255, Delavska hranilnica D.D Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana).

Mogućnost plaćanja na 5 mesečnih rata (bez kamate). 

 

CENA ZA CELOGODIŠNJI SEMINAR: 480 EUR