Drugi seminar ciklusa Metamorfoze subjektivnosti 2020/21 

Kad: subota, 21. novembar 2020. godine, 15h-18h

Gde: Zoom

 

Nasilje je čin koji se manifestuje kroz nebrojano mnogo oblika. Njegova transgresivna karakteristika obeležava sva vremena i sve prostore u kojima uspostavlja načine subjektovog odnosa ka Drugom: fizička intruzivnost (napad na telo drugog), verbalni delikt (uvreda, difamacija), drugome želeti zlo (uživati u bolu drugog), drugome prouzrukovati štetu (moralnu, finansijsku), krnjiti njegov dignitet (simbolički napad na ime drugog), profanacija drugog (krađa tajne, intimnog života, špijunaža), diverzija namere (prevara), voditi ‘’hladan rat’’ (ćutanje i mogućnost različitih interpretacija), zastrašivati drugoga (pretnja), drugome uzeti život (ubistvo), poslužiti se činom koji simbolički liči na ubistvo (ignorisanje, praviti se da ne postoji)…

Jezgro svih manifestacija nasilja i mržnje je da ciljaju na bit Drugoga, na njegovo postojanje, njegovu nedovoljnost ili ‘’ispunjenost njegovog života.’’ Zbog toga je Lakan nasilje i mržnju nazvao ‘’strast ljudskog bića’’, pored ljubavi i želje do neznanja. Međutim, nasilje je vezano za afekt, ali mržnja je sa druge strane lucidnost. Ona nema impulzivnosti kao nasilje, nego je čvrsta. Nasilje razbija, ali mržnja povezuje i sa time kreira ‘’najeminentnije društvene veze.’’ U tim vezama kreče se nagon smrti u oblicima besa, zavisti, ljubomore koji obuhvata najintimnije odnose kao i društveno polje.

 

Seminar će se na osnovu Frojdovih i Lakanovih istraživanja usredsrediti na pitanje najmračnijeg dela želje i uživanja u zlu.

 

TEME:

  • Kakvu ulogu ima narcizam u nasilju?
  • U kakvom odnosu su zavist i ljubomora sa trojstvom Edipovog kompleksa?
  • Nagon smrti u derealizaciji drugog i u nasilju prema sebi
  • Uloga stadija ogledala u nasilju između dece
  • Da li su nasilje, mržnja i bes simptomi?
  • Agresivnost i evakuacija užitaka: ljubav i rat
  • Profesionalno institucionalizirano nasilje i akt revolucije
  • Agresivnost u psihoanalitičkom procesu: aspekti negativnog transfera
  • Nasilje kao kreacija: umetnost i sublimacija

 

 

Vrt uživanja – Pakao, Hijeronimus Boš

 

 

PRIJAVE: 

Popunjen prijavni obrazac pošaljete putem e-maila na info@sdzlp.si ili redovnom poštom na adresu Berčičeva 3, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija.

PRIJAVNI FORMULAR – Seminar 2020-21

Uplata se može izvršiti na račun Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu ili putem PayPal (SI56610000012723255, Delavska hranilnica D.D Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana).

Mogućnost plaćanja na 5 mesečnih rata (bez kamate). 

 

CENA ZA CELOGODIŠNJI SEMINAR: 480 EUR