Prvi seminar celogodišnjeg ciklusa Metamorfoze subjektivnosti 2020/21

Kad: subota, 31. oktobar 2020. godine, 15h -17h

Gde: ZOOM

 

‘’Sve što znam o psihoanalizi, naučio sam od svojih analizanata. Oni mi kažu šta je to psihoanaliza.’’ To su reči Žaka Lakana, koje su izašle iz glavnog Frojdovog pitanja, koje se postavilo u trenutku nastupa psihoanalize: Šta je znanje u psihoanalizi? Psihoanaliza je rođena iz znanja koje je drugačije od svih ostalih – iz znanja o kome se ne zna, ali koje omogućava subverziju postojećeg. To je znanje nesvesnog.

Ali ako je znanje u psihoanalizi singularno, kako je onda moguće dopreti do njega? Kako ga je moguće preneti na druge? Kako je moguće nekoga naučiti nešto što ne može da se nauči? Šta bi trebalo da radi psihoanalitičar, a šta bi trebalo da zna?

Na osnovu tih pitanja, Lakan je osnovao psihoanalitičku Školu (fr. École) kao zajednicu bez presedana. Na osnovu razlike između analitičkog i univerzitetskog diskursa, uspostavio je koncept subjekta, koji nije subjekt autoritarnosti moći znanja, nego subjekt znanja kao pretpostavke (fr. sujet supposé savoir). To nije subjekt koji bi gradio moć na fantaziji univerzalnog znanja, sličnog za sve, to takođe nije ljubomorni subjekt filozofije ili tehničke veštine, verovanja u instancu Velikog Drugog i posledično žestokog konflikta između različitih imaginarija ‘’znanja’’. Psihoanaliza je diskurs koji se temelji na pretpostavci subjekta znanja, koji je drugačiji za svakog, ali u svakom slučaju zavisi od transfera – ljubavi, koja može da proizvede realno jezgro znanja.

Da li to onda znači da znanje ima erotičnu funkciju? U čemu je razlika između znanja i istine? Zašto moj subjekt pretpostavljenog znanja nije isti kao tvoj? Zašto znanje ne menja verovanje? I kako se onda odvija proces formacije psihoanalitičara?

Ovi nastavci se susreću, ne samo na raskrsnici vlastite analize i društvenog polja, nego odnosa između psihoanalitičkog diskursa i učenja. U psihoanalizi ne postoji ideal učitelja, isto kao što ne postoji ideal analizanta ili učenika. Baš obrnuto, učitelj isto kao psihoanalitičar deluje sa otklonima od postojećeg znanja. Zbog toga dobar učitelj nije onaj ko predaje već etablirano, mrtvo znanje. Dobar učitelj nije onaj ko sistematizovano premešta sadržaje iz jednog konteksta u drugi. Dobar učitelj je onaj ko zna kako da u postojećem znanju napravi rupu i sa time animira želju. To znači da učitelj nije onaj ko utvrđuje već poznato, nego neko ko zna kako ‘’preneti vatru’’, kako upaliti plamen želje za znanjem, i ko na samom kraju ume da voli singularne priče.

 

Seminar će otvoriti sledeća pitanja:

  • Odakle označitelj ‘’psihoanalitička Škola’’?

  • Šta znači ‘’Lakanovo učenje’’?

  • U čemu je razlika između obuke/edukacije i formacije psihoanalitičara?

  • Ekstimnost psihoanalize u odnosu na obrazovne institucije

  • Studije slučajeva versus statistika

  • Da li postoji epistemološki nagon? Frojdov slučaj Leonarda da Vinčija

  • Klinički slučajevi: Kantor, Gedel, Neš

 

 

PRIJAVE: 

Popunjen prijavni obrazac pošaljete putem e-maila na info@sdzlp.si ili redovnom poštom na adresu Berčičeva 3, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija.

PRIJAVNI FORMULAR – Seminar 2020-21

Uplata se može izvršiti na račun Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu ili putem PayPal (SI56610000012723255, Delavska hranilnica D.D Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana).

Mogućnost plaćanja na 5 mesečnih rata (bez kamate). 

 

CENA ZA CELOGODIŠNJI SEMINAR: 480 EUR