Kad: 7. novembar 2019, 14h-15h

Gde: Institut za filozofiju i društvenu teoriju (Kraljice Natalije 45, Beograd)

 

Kroz Lakanov ekskurs u polje filozofije kao odjek na Frojdov ekskurs u polje nauka, predavanje će ispostaviti zajedničke tačke ali i mesta razmoilaženja psihoanalize i filozofije, kao i pristup psihoanalize polju politike. Posredstvom analize istorijskih rezova kao mesta u kojima možemo registrovati promene toka mišljenja ispostaviće se specifičnost lakanovske orijentacije u državama bivše Jugoslavije. Pored toga, akcentovaće se zajedničke karakteristike psihoanalitičkih i subverzivnih političkih pokreta u istoriji. Na toj tački pojaviće se razlika između filozofije kao mišljenja i filozofije kao odbrane od mišljenja, koja je homologna razlici politike kao promene i politike koja održava vlast. Na kraju antinomije koje na osnovu simptoma ljubavi prema moći i mržnje prema događajima otvaraju Frojdove i Lakanove analize politčkih sistema (liberalizma, komunizma, maja 68…) ispostavljaju ulogu psihoanalize i sa time mogućnost za subjektivne i društvene promene na prostoru Balkana.

 

 

Alegorije filozofije, 1515