Kad: subota, 15. februar 2020. godine, 15h-18h

Gde: Kulturni centar REX (Maksima Gorkog 17a, Beograd)

 

Preokret koji dijagnoza hronične bolesti ispostavlja subjektu i njegovim bližnjim otvara spektar osećanja, koja pored telesnog bola kreiraju: anksioznost, osećanje nemoći, frustracije, panike, dezorientiranosti, melanholije, traženja uzroka bolesti, preispitivanje smisla života i smrti, straha pre vlastitom nestajanjem, gubitkom voljene osobe…

Kliničke procedure su pri tome suočene sa simptomom u kojem se realno tela bori sa kolapsom simboličkih orientira, otvarajući time neophodne veze medicine i psihoanalize uz pomoć pacienta.

Polazeći od Lakanove intervencije u tekstu ‘Mesto psihoanalize u medicini’ (1966) seminar će ispostaviti ulogu lakanovske klinike u bavljenju hroničnim bolestima, specifično karcinomom. Na osnovu psihoanalitičke teorije tela, razlike između psihosomatike i nesvesnog upisa simptoma, i odnosa između biologije i jezika biće izloženi klinički slučajevi analizanata sa dijagnozom raka, kao i slučajevi analizanata koji su zbog bolesti raka izgubili blisku osobu ili su zbog dijagnoze u suspenzivnoj agoniji. Sa time će seminar otvoriti mesto označiteljima koji su obeležili život hroničnih bolesnika i njima bližnjih a time naročito mogućnost njegovog nastavljanja i borbe.

 

PROGRAM:

14.45 -15.00: Registracija
15.00-16.00: Nina Krajnik: Tela koja govore traume
16.00-16.30: Branimir Stojanović: Da li ćelije znaju za vreme?
16.30-16.45: pauza
16.45-17.15: Neda Janićijević: Prikaz kliničkog slučaja – Pitanja i strahovi pacientkinje sa rakom dojke/materice
17.15-17.40: Nina Krajnik: Aktuelna suradnja psihoanalize i onkologije
17.30-18.00: Rasprava i radionica

 

PREDAVAČI:

Nina Krajnik je lakanovski psihoanalitičar. Radila je u psihiatrijskih bolnicah Sainte Anne, Aubervillers i Sud-Francilien u Francuskoj i u centru za lečenje zavisnosti i virusa HIV/AIDS-a BASIDA u Španjolskoj. Predsednica je Slovenačkog udruženja za lakanovsku psihoanalizu. Privatnu praksu obavlja u Beogradu i u Sloveniji.

Branimir Stojanović je psihoanalitičar i filozofski pisac. Član Beogradskog psihoanalitičkog društva i Slovenačkog udruženja za lakanovsku psihoanalizu. Osnivač Arhiva psihoanalize, Grupe spomenik, Škole za istoriju i teoriju slike i biblioteke jugoslovenske humanistike Učitelj neznalica i njegovi komiteti.

Neda Janićijević je diplomirani psiholog i trenutno je na master studijama Kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu. Na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije obavlja staž na poziciji neuropsihologa. Obavljala je prakse i na psihijatriji, u Centru za socijalni rad i programima podrške deci u obrazovanju.

 

PRIJAVA:

Obavezne prijave na: info@sdzlp.si
Tel: 062 1538307

Kotizacija: 5500 RSD
Kotizacija za prijave do 12. februara: 3000 RSD