Loading...
Domov2019-11-22T12:18:17+01:00

CURRICULUM VITAE

Nina Krajnik je pionirka lakanovske psihoanalize na prostoru Zapadnog Balkana. Doktorirala je filozofiju. Osnivačica je Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu (SDLP) i Instituta Aheron. Studije i kliničku formaciju obavljala je u Francuskoj na Univerzitetu Pariz VIII – Vincennes-Saint Denis i u okviru Škole frojdovske stvari (ECF) pod vodstvom Žaka-Alena Milera. Kliničku praksu obavljala je u psihijatrijskoj bolnici Sainte Anne, na odeljenju za dečiju i adolescentsku psihijatriju bolnice Aubervillers i kliničkom centru Žaka Lakana bolnice Sud Francilien. Članica je Svetskog psihoanalitičkog saveza (AMP) i osnivačica međunarodnog pokreta Lakan Balkan. Psihoanalitičku praksu obavlja u Beogradu i Moravčah u Sloveniji. Njen akademski rad posvečen je spoju psihoanalize i književnosti. Obavlja funkciju glavne i odgovorne urednice prvog lakanovskog časopisa Objekat želje i književne zbirke Juno. Zvanični je prevodilac Žaka Lakana na slovenački jezik. U periodu od 2005. do 2015. godine radila je u Australiji, Novom Zelandu, Švajcarskoj, Islandu, Španiji i regionu Južnog Pacifika.

SLEDI

SEMINAR

Lakan Balkan je pokret sa kojim psihoanaliza lakanovske orijentacije počinje na prostoru Zapadnog Balkana. Pokret povezuje sedam država i putem kliničkog rada, programa edukacije u obliku psihoanalitičkih seminara i pretresa društvenih pitanja, umetnosti i jezika obeležava specifičnosti simptoma u državama bivše Jugoslavije (ratna trauma, anksioznost u ekonomskim i političkim uslovima, manija, pitanja pola, identiteta ect.).

POKRET

ARHIV

VIDEO